- Reklama -
DomůStavbyModernizace Vídeňského parlamentního paláce

Modernizace Vídeňského parlamentního paláce

- Reklama -

Sídlo rakouského parlamentu, otevřené roku 1883 na vídeňské Ringstraße patří mezi nejvýznamnější vídeňské budovy. Nyní, po skoro století a půl provozu, se palác dočkal rozsáhlé rekonstrukce. Pětiletá přestavba s rozpočtem 352 milionů eur přenesla budovu pamatující císařství do 21. století, přibyly nové atraktivní prostory pro veřejnost, střešní restaurace i řada technologií jako je automatické rozpoznávání obličejů.

První parlamentní jednání začala v tehdy nové budově na vídeňském Ringu v prosinci 1883. Honosný palác, v němž za doby habsburské monarchie zasedali i zástupci českých zemí toužící po vyšší míře autonomie, slouží svému účelu dodnes. Počátkem 21. století však bylo zřejmé, že budova se blíží ke konci své technické životnosti.

Rakouští poslanci proto v roce 2014 schválili plán rozsáhlé modernizace vídeňské budovy a v dalších třech letech se rozběhly neméně náročné přípravy na dočasný přesun politiků i stovek parlamentních pracovníků do náhradních modulárních prostor. Ty z části vyrostly na protilehlém náměstí Heldenplatz, další útočiště poskytl blízký Hofburg – dříve jedno ze sídel císařské rodiny, dnes prezidentská adresa.

- Reklama -

Jen odsouhlasený rozpočet na samotné přesídlení dosáhl 51,4 milionů eur, tedy přibližně jedné a čtvrt miliardy korun, navrch k tomu ještě s dvacetiprocentní rezervou. S přelomem let 2022 a 2023 se po více než čtyřech letech do budovy začal vracet život.

Palác a jeho technologie byly postupně zprovozňovány a následně se začalo vracet všech 800 pracovníků, i s obsahem 6 400 stěhovacích krabic a přibližně 3 000 malými a speciálními inventárními položkami. Slavnostní otevření výrazně modernizované budovy proběhlo minulý čtvrtek 12. ledna 2023, mimo jiné za účasti českých předsedů obou komor parlamentu.

Rekonstrukce se dotkla 55 000 m2, 740 oken, 600 historických dveří či 500 historických lustrů a svítidel, technici také položili na 700 kilometrů kabelů. Zejména díky přestavbě technických prostor se také rozšířila užitná plocha paláce o 10 000 m2.

Jednou z nejvýraznějších novinek je nová skleněná kupole o průměru 28 metrů nad plenárním sálem dolní komory parlamentu. Díky ní se do modernizovaného a přeskupeného sálu poprvé dostane denní světlo. Přímo pod architektonicky zajímavou kupolí se navíc nachází nová návštěvnická galerie s průhledem na zasedající poslance Národní rady.

V budově zasedá i horní komora. Zástupci spolkových zemí pro svoji Spolkovou radu nově získali samostatný sál v místě, kde dříve zasedal rozpočtový výbor. Výrazných změn se dočkaly i sídla dalších výborů. V nejvyšších patrech navíc vyrostla nová veřejně přístupná restaurace a terasy, v přízemní části vzniklo nové návštěvnické centrum.

Tým restaurátorů během sanace dbal na zachování tradičních a cenných prvků, modernizace však do historického paláce přinesla i úplné novinky, například technologie pro rozpoznávání obličejů nebo zvýšení energetické efektivity staré budovy.

Náklady rekonstrukce jednomyslně stanovili poslanci v roce 2014 na 352,2 milionů eur, tedy 8,5 miliardy korun. V listopadu 2020 politici aktivovali ještě dvacetiprocentní rezervu. Poslední z nákladů by měly být vyčísleny do konce roku a zástupci parlamentu zatím hovoří o riziku odchylky o dvě až tři procenta. Na pracích se podílelo přes 100 firem z celého Rakouska – skleněná střecha pochází z Burgenlandska a o mohutnou heraldickou orlici z plenárního sálu pečovala kovodílna z Horního Rakouska. Ve špičkových časech se na stavbě v centru Vídně současně pohybovala až 550 pracovníků.

Vídeňský parlamentní palác otevřený v době Františka Josefa I. má díky aktuální přestavbě a technické modernizaci provést rakouskou politiku dalšími desítkami let. Provizorní parlamentní budovy v centru Vídně čeká od konce února několikaměsíční demontáž a přesun. V budoucnu by je měly využít jiné státní organizace.

- Reklama -
- Reklama -

Poslední přidané

- Reklama -

Neuniklo vám?