- Reklama -
DomůZprávyWestfield Chodov získal počtvrté v řadě certifikaci BREEAM pro udržitelné budovy

Westfield Chodov získal počtvrté v řadě certifikaci BREEAM pro udržitelné budovy

- Reklama -

Pražské nákupní centrum Westfield Chodov získalo už počtvrté prestižní mezinárodní certifikaci udržitelných budov BREEAM In-Use. I z letošní certifikace s přísnějšími pravidly a novými oblastmi hodnocení si Westfield odnáší vynikající výsledek, který potvrzuje velmi šetrný provoz, odpovědnou správu budovy, využití inovativních technologií a celkový pozitivní dopad centra na jeho okolí.

Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM), je jednou z celosvětově nejrozšířenějších metod hodnocení kvality budov z hlediska jejich energetické náročnosti provozu a dopadu na životní prostředí. Používá se pro komplexní evaluaci převážně kancelářských objektů, nákupních center nebo logistických parků. Certifikace, která je výsledkem náročného hodnotícího procesu, má platnost do roku 2025, kdy Westfield Chodov projde hodnotícím procesem znovu.

BREEAM In-Use 2022

- Reklama -

V letošním roce se společnosti Westfield Chodov opět podařilo obhájit certifikaci BREEAM In-Use určenou pro budovy s dlouhou životností. Ta zahrnuje dvě hlavní oblasti – vlastnosti budovy jako takové a její správu. Zároveň se požadavky na získání certifikace každoročně zvyšují a přibývají některé nové oblasti, jako je například Odolnost vůči vnějším vlivům (připravenost budovy na přírodní katastrofy nebo klimatické změny).

„Jsme opravdu rádi, že se nám i v přísnějším systému hodnocení podařilo pro rok 2022 získat label ‚Excellent‘ v obou kategoriích, jednak za ekologický provoz budovy jako takové, a jednak za její management. Tento výsledek dokládá, že naše dlouholetá snaha spravovat budovu Westfield Chodov s ohledem na životní prostředí má opravdu smysl. Parametry dokládání evidence o udržitelném a ekologickém provozu včetně jeho plánování a managementu jsou velmi přísné a celý proces doprovázelo několik kol doplňujících dotazů a dokladů v podobě fotografií, technických zpráv nebo odborných studií,“ dodává Petr Vecko, ředitel technické správy Westfield Chodov.

Porota ocenila Westfield především za oblast hospodaření se zdroji a nakládání s odpady. Letos se komise také více zaměřila na standardy vnitřního prostředí, jako je kvalita vzduchu a spokojenost lidí pracujících v budově. I v této kategorii získalo centrum Westfield Chodov nadprůměrné hodnocení s celkovým počtem 80 bodů.

Příklady udržitelných technologií Westfield Chodov

– Obnovitelné zdroje. Stoprocentní podíl energie spotřebované ve Westfield Chodov pochází z obnovitelných zdrojů. Centrum ve velké míře využívá solární energii, například k ohřevu vody. Na jeho střeše jsou umístěny malé větrné turbíny, které pro budovu vyrábějí vlastní energii. Také osvětlení Westfieldu je řešeno v udržitelnější variantě a z 97 procent ho tvoří úsporné LED zářivky.

– Hospodaření s vodou. Podzemní voda se ve velké míře využívá ke splachování toalet. Díky systému jejího shromažďování a čištění je roční spotřeba pitné vody ve Westfieldu Chodov nižší přibližně o 13 200 m3. Pro srovnání to odpovídá roční spotřebě vody více než stovky čtyřčlenných českých domácností.

– Nakládání s odpady. Ve Westfieldu Chodov se třídí celkem 18 druhů odpadů. V roce 2020 bylo v tomto areálu vytříděno 1 180 tun odpadu, z toho 348 tun bylo plně recyklováno a zbytek byl využit k výrobě tepla a elektřiny. Se zpracováním odpadních materiálů pomáhají také chytré solární koše, které dokáží stlačit až šestkrát více odpadu ve srovnání se standardními koši tohoto typu. Zákazníkům jsou k dispozici jak koše na běžný recyklovaný odpad, tak kontejner na použitý textil.

– Moderní technologie. Budova je vybavena 13 000 čidly pro sledování a řízení energetické náročnosti budovy. Systém řídí cirkulaci vzduchu (klimatizace, větrání) a osvětlení co nejefektivněji, vždy v závislosti na aktuálním počasí nebo obsazenosti centra. O čištění vzduchu a kontaktních ploch uvnitř centra se stará také autonomní UV robot.

- Reklama -
- Reklama -

Poslední přidané

- Reklama -

Neuniklo vám?