- Reklama -
DomůStavbyZačala výstavba ostravského Centra hyperbarické medicíny

Začala výstavba ostravského Centra hyperbarické medicíny

- Reklama -

Kýžená výstavba nové budovy s hyperbarickou komorou začíná v ostravské městské nemocnici. Díky nově pořízené hyperbarické komoře pak bude možné ošetřit o jednu třetinu víc pacientů. Tato modernizace zařadí Centrum hyperbarické medicíny Městské nemocnice Ostrava mezi nejmodernější v zemi. Celkové náklady, zahrnující výstavbu budovy i nákup nové kvadratické vícemístné komory, přesáhnou 75 milionů korun bez DPH. Město již vybralo zhotovitele objektu, kterým bude GEOSAN GROUP (jen stavba budovy si vyžádá náklady ve výši téměř 38,8 milionů korun bez DPH). Hotovo bude na podzim roku 2023. Projektovou dokumentaci zpracovala společnost PPS Kania.

Novou kvadratickou hyperbarickou komoru pořídí Městská nemocnice Ostrava za částku přesahující 36,5 milionů korun bez DPH a dodá ji firma Haux-Life-Support GMbH. Centrum hyperbarické medicíny Městské nemocnice Ostrava je jediným poskytovatelem této péče na území celé Moravy a Vysočiny, zajišťuje 24hodinový provoz pro spádovou oblast čítající cca 4,5 milionů obyvatel. V zemi je v současnosti 13 hyperbarických komor, na Moravě je jediná v ostravské městské nemocnici. Její význam je tudíž víc než zřejmý.

„Realizace nové hyperbarické komory patří mezi prioritní investiční akce v naší nemocnici, jejichž cílem je její celková postupná modernizace. Kromě této stavby bude letos započata 2. etapa modernizace pavilonu E2, kterou jsme zahájili v roce 2021. V zásadě podle plánu pokračuje také stavba parkovacího domu a nově zahajujeme přípravu urgentního příjmu, vše dle aktualizovaného generelu rozvoje městské nemocnice. Veškeré investice jsou hrazeny z fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava, který jsme zřídili v roce 2016 a k dnešnímu dni jme do něj vložili již 1,704 miliard korun. V roce 2022 by měla být z fondu pro rozvoj městské nemocnice celkově proinvestována částka 373,232 milionů korun,“ konstatovala Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora.

- Reklama -

Hyperbarickou komoru mohou pacienti využívat v Městské nemocnici Ostrava již téměř šest desítek let. K užívání byla předána 11. září roku 1965 a byla prvním takovým zařízením v tehdejším Československu (a třetím v Evropě). Impulsem k jejímu vybudování bylo neštěstí na Dole Eduard Urx v Ostravě-Petřkovicích. V důsledku intoxikace sirovodíkem tehdy zemřelo devět horníků. Vybavení hyperbarické komory bylo v minulosti opakovaně modernizováno.

Vystavěn bude nyní nový objekt, který bude užíván pro hyperbarickou medicínu. Nová vícemístná kvadratická komora bude vybavena veškerou specializovanou zdravotní technikou pro ošetřování kriticky nemocných pacientů a bude mít místo současných deseti celkem čtrnáct míst. Součástí stavby jsou učebny a dva pokoje pro ubytování.

Nová budova bude situována na volném prostranství mezi pavilony E2, E4 a G, svým tvarem bude obepínat stávající objekt hyperbarické komory. K předání staveniště došlo 12. října letošního roku, přičemž doba realizace je stanovena na 52 týdnů. Stavební práce začnou přípravou prostoru, vytýčením sítí a betonáží základových pilotů.

„Pořízení v současné době nejmodernější dostupné zdravotnické technologie povede nejen ke zlepšení kvality a částečnému zlepšení dostupnosti zdravotní péče, ale také zlepšení pracovních podmínek pro zdravotníky a komfortu a celkového standardu zázemí pro pacienty. Naše pracoviště je rovněž součástí Centra hyperbarické medicíny Lékařské fakulty Ostravské univerzity a Městské nemocnice Ostrava. Kromě klinické části se věnuje také výukové činnosti českých i zahraničních studentů lékařské fakulty v teoretické i praktické oblasti,“ uvedl primář Centra hyperbarické medicíny Michal Hájek.

Hyperbarická komora je velké tlakové zařízení, ve kterém pacienti pomocí speciálních masek dýchají 100 % čistý kyslík. Zvýšení koncentrace kyslíku v těle pomáhá pacientům, kteří trpí chronickými chorobami, zánětlivými onemocněními nebo utrpěli akutní drtivá poranění končetin. Typicky se v ní léčí lidé po otravě oxidem uhelnatým. Denně se zde vystřídá asi 40 pacientů.

- Reklama -
- Reklama -

Poslední přidané

- Reklama -

Neuniklo vám?