- Reklama -
DomůProduktySenior-komplex Šeberov se stropním systémem firmy REHAU

Senior-komplex Šeberov se stropním systémem firmy REHAU

- Reklama -

V České republice je dlouhodobě zoufalý nedostatek domovů pro seniory, přičemž kapacita současných, zejména státních zařízení, nedostačuje. Jen pro zajímavost, každý rok se o místo uchází deset až patnáct tisíc zájemců, což je o mnoho více, než mohou domovy přijmout. Populace stárne, takže se nepředpokládá, že by se situace v brzké době nějak zásadně změnila. Situaci alespoň částečně zachraňují soukromá zařízení, která poskytují komplexní služby, a to většinou na vyšší úrovni, než je obvyklé. Každý nový projekt je proto vřele vítán.

Například v centru městské části Praha-Šeberov se nyní otevírá čtvrté zařízení společnosti Senior Komplex. Bylo vybudováno doslova na zelené louce přímo v centru obce, na místě, kde kdysi stával Schoberův statek. Původní budovy byly zbořeny, protože se přes všechno úsilí pro ně nepodařilo najít uplatnění. Ustoupili přestavbě do formy moderního objektu občanské vybavenosti.

Architektura díla, jehož autorem je Ing. arch. Jan Snášel z architektonického ateliéru LIVINGSTAV, s.r.o., byla navržena skutečně komplexně. V souladu se současnou zástavbou historické části obce má objekt kromě hlavních kontur také sedlovou střechu, která je často v centrech měst požadována, ale v tomto konkrétním případě z hlediska tepelných požadavků neposkytovala v souladu s ekonomikou provozu objektu dostatečné parametry.

- Reklama -

Dodejme, že současně s objektem bylo vybudováno nové místo pro setkávání občanů, to znamená plně funkční náměstí, které zde již dlouho chybělo. Domov seniorů v Šeberově je vůbec prvním zařízením v České republice, které využívá unikátní systém vytápění a chlazení stropů od firmy REHAU.

Vděčí za to především environmentálnímu přístupu soukromého investora Ing. Martina Pilky, který je nakloněn alternativním a obnovitelným zdrojům energie, se kterými má již dlouhodobě dobré zkušenosti. Proto také zadání projektu kladlo velký důraz na ekologickou i ekonomickou stránku provozu.

Nízkoteplotní systém využívá pro obě funkce (vytápění/chlazení) tepelné čerpadlo země-voda o výkonu 140 kW s 15 hloubkovými vrty (cca 150 metrů). Jedná se sálavý způsob vytápění/chlazení, což umožňuje v celém objektu udržovat pro uživatele příjemnou a stálou teplotu po celý rok bez nepříjemných teplotních rázů a bez víření prachu.

Benefitem tohoto systému je využití tepelně-akumulačních vlastností betonového jádra. Teplotní parametry jsou nastaveny při vytápění na 21 stupňů Celsia (minimální teplota v letních měsících 16 °C). Regulace je prováděna pomocí sytému NEA Smart 2.

Topné potrubí RAUTHERM ze síťovaného velmi odolného polyetylenu PE-Xa je za pomocí vodicí lišty z polypropylenu fixováno ke stropní konstrukci a následně omítnuto sádrovou omítkou v tl. 25 mm. RAUTHERM S potrubí je průměru 10.1 x 1.1 mm.

Celkem bylo v objektu instalováno 28 km potrubí. Součástí systému jsou rozdělovače EasyFlow. Topné potrubí předává teplo do betonového monolitu a pak následně do prostoru v místnosti. Mokrý způsob instalace topného potrubí na spodní plochu betonového jádra urychluje přenos tepla do místnosti, ale snižuje částečně tepelně-akumulační vlastnosti betonové konstrukce.

Objekt Senior-komplexu Šeberov je řešený jako monolitický stěnový systém s monolitickými bezprůvlakovými stropy. Budova má dvě klasická podlaží nad kterými je podkroví. Zajímavým detailem konstrukce jsou šikminy v podkroví provedené rovněž betonáží. Jedná se o staticky i tvarově složitou konstrukci, jejíž volbu ovlivnila řada faktorů.

Významný vliv měly požárně-bezpečnostní předpisy objektu občanské péče, ale také specifické vlastnosti již zmíněného systému stropního vytápění a chlazení. Dodejme, že v českých podmínkách se jedná o velmi ojedinělé a originální řešení. Pravda je, že podkrovní prostor zprvu vybízel k využití suché výstavby, jenže to pro zachování identických termických parametrů v podkroví nebylo možné.

Zvažovanou alternativou byla varianta oBKT, při které je topné potrubí fixované v rohožích umístěno přímo do betonového jádra, zhruba 17 mm pod spodní výztuží konstrukce. Posuzovala se proveditelnost i ekonomika stavby a nakonec byla zvolena již dříve popsaná metoda instalace topného potrubí na betonový monolit.

Systém BKT případně oBKT by totiž změnil výšku betonového jádra a tím by se rozpadly i výškové parametry konstrukce budovy jako celku. Pro doplnění, teprve vrchlík sedlové střechy je z dřevěné konstrukce.
Zdroj: REHAU

Stavba Senior-komplexu Šeberov byla plánovaná velmi dlouho, ale nakonec se objekt veřejné vybavenosti podařilo úspěšně dokončit, a to dokonce s ekonomickými parametry provozu, které nemají v Čechách ekvivalentní srovnání. Objekt se navíc úspěšně a hlavně přirozeně začlenil do života obyvatelů Šeberova a stal se tak jeho součástí.

Zdroj: Rehau

- Reklama -
- Reklama -

Poslední přidané

- Reklama -

Neuniklo vám?