- Reklama -
DomůZprávyPolyfunkční dům v Botanice: PDS vyhlašuje historicky první architektonickou soutěž na městský...

Polyfunkční dům v Botanice: PDS vyhlašuje historicky první architektonickou soutěž na městský development v Praze

- Reklama -

Pražská developerská společnost (PDS) vypisuje první architektonickou soutěž na zpracování návrhu polyfunkčního domu na pozemcích p. č. 69 a č. 70 mezi ulicemi V Botanice a Matoušova v Praze 5. V projektu se počítá s asi 50 městskými nájemními byty a s maloobchodními prostory umístěnými v přízemí. Projekt je samostatnou investiční akcí schválenou jejím Investičním expertním výborem a Radou hl. m. Prahy. Kompletní dokumentace užší architektonické soutěže o návrh polyfunkčního domu v Praze 5 je k dispozici na profilu PDS v Tender aréně.

Žádosti o účast v soutěži společně s portfoliem referenčních zakázek je možné podávat do 21. března 2022 do 12 hodin. Posouzení portfolií z pohledu celkové architektonické kvality je plně v kompetenci poroty, která je složená ze zástupců PDS, Magistrátu HMP, Městské části Praha 5 a dále nezávislých renomovaných architektů. Předsedou poroty byl zvolen doc. Ing. arch. Boris Redčenkov. Pět vybraných týmů do konce června 2022 zpracuje soutěžní návrhy, které odborná porota zhodnotí a určí pořadí. PDS předpokládá, že výsledky architektonické soutěže budou oznámeny v srpnu 2022.

„Projekt na rozhraní ulic V Botanice a Matoušova se nachází v exponované lokalitě Portheimka v širším centru Prahy. Jedná se o dostavbu rohové proluky městského bloku, která se nachází na hlavní smíchovské třídě a na významné křižovatce, a proto jsme se rozhodli vyhlásit architektonickou soutěž. V přízemí vzniknou prostory pro maloobchod a služby, v nadzemních podlažích městské nájemní byty určené především pro tzv. preferované profese, které zajišťují chod a služby města,“ říká Petr Hlaváček, první náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj.

- Reklama -

Soutěžní návrhy budou hodnoceny z těchto hledisek: urbanistické a architektonické řešení, pozitivní vliv na okolní prostředí, soulad s charakterem lokality, funkční dopravní řešení, energeticko-provozní hospodárnost. Ceny a náhrady výloh v soutěži jsou stanoveny na 1.9 mil. Kč.

Odbornou soutěžní porotu tvoří:
doc. Ing. arch. Boris Redčenkov (předseda poroty)
Ing. Rastislav Tomaščík, MBA (projektový manažer PDS)
Ing. arch. Ondřej Rys
Petr Zeman (zastupitel HMP)
Ing. arch. Richard Sidej
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček (radní HMP)
prof. Ing. arch. Jaroslav Šafer
Mgr. Zdeněk Doležal (radní MČ Praha 5)
Ing. arch. Oldřich Hájek
Ing. arch. Zuzana Hamanová (zastupitelka MČ Praha 5)
Ing. et Ing. arch. Petra Kunarová
Ing. arch. Michaela Kloudová (projektová manažerka PDS)

„Pro Hl. město Prahu a PDS jde o zásadní odvážný a důležitý krok v tvorbě projektu převážně městského nájemního bydlení v prominentní lokalitě. Vyhlášení architektonické soutěže je přirozeným krokem při investiční přípravě projektu. Všichni v PDS jsme napnutí, jak si soutěžící poradí s poměrně náročnou výzvou, která spočívá v integraci mnoha protichůdných potřeb a omezení,“ doplňuje Petr Urbánek, ředitel PDS.

Velká rozvojová území, jejichž rozvoj PDS řídí, nebo koordinuje:

Dolní Počernice (rozloha: 129 000 m2, předpokládá se výstavba místního centra a asi 800 bytů)

PDS připravuje tzv. masterplan, tj. podklad pro rozvoj celého území, ze kterého bude vycházet následná projektová příprava jednotlivých etap. Jde o projekt unikátní svým rozsahem i formou, protože městské nájemní bydlení bude převážně v řadových domcích. Velkou pozornost PDS věnuje environmentálním standardům projektu.

Nové Dvory (rozloha: 150 000 m2, předpokládá se výstavba místního centra a zhruba 2000 bytů)

Na Nových Dvorech byla v únoru 2022 veřejně projednána podkladová studie pro změnu územního plánu, která v první polovině roku projde připomínkovým řízením. Studii a podnět na změnu územního plánu iniciovalo samo město jako majoritní vlastních tamějších pozemků s vědomím, že v lokalitě budoucí stanice metra Nové Dvory je třeba adekvátně využít ekonomický a rozvojový potenciál, který tato lokalita nabízí. Vzhledem k výši investice do nové linky metra je třeba na rozvoj této lokality hledět komplexně a plánovat jako plnohodnotné centrum s významným podílem služeb, administrativy, kultury, sportu a školství a samozřejmě s klíčovou funkcí bydlení. Odhadujeme, že v horizontu 15 let by zde mohlo vzniknout až 2300 městských bytů.

Palmovka (rozloha: 102 000 m2, předpokládá se výstavba místního centra a asi 2300 bytů)

Územní studie Palmovky prošla veřejným projednáním v lednu 2022 a po vypořádání připomínek bude dále projednávána a vypořádávána tak, aby se stala podkladem pro změnu územního plánu. V rámci této lokality PDS úspěšně spolupracuje s Fakultou architektury ČVUT. Společně s profesorem Michalem Kohoutem vznikl model celého tzv. pentagonu, který vychází z koncepce studie na území Palmovky a který ukazuje jak potenciál této lokality pro město jako majoritního vlastníka pozemků, tak širší urbanistické souvislosti. Tento model Palmovky bude vystaven v rámci prezentace města Prahy na mezinárodním veletrhu MIPIM (3/2022, Cannes, Francie) a dále bude k nahlédnutí od konce března v prostorech PDS.

Zdroj: Pražská developerská společnost

- Reklama -
- Reklama -

Poslední přidané

- Reklama -

Neuniklo vám?